■ Zondag 2 december eerste advent

Voorganger: mw. ds. M. R. Klokke, doopdienst, m.m.v. de Leidse cantorij.

Deurcollecte: kosten predikanten en kerkelijk werkers.

Tweede in de serie diensten ‘Slag om het hart’, Lucas 3