Voorganger: ds. M. de Leeuw, Rijswijk

Thema: de vrede die Jezus schenkt, en die de wereld niet geven kan. Gelezen wordt: Johannes 20: 21 – 29.

Deurcollecte: kosten predikanten en kerkelijk werkers