Voorganger: mw. ds. M.R. Klokke, hemelvaartsmorgengebed

3e in de serie diensten “Opstaan met Ruth’

Deurcollecte: kosten predikanten en kerkelijk werkers